Den viktigste forskjellen mellom valens og ladning er at valens indikerer evnen til et kjemisk element å kombinere med et annet kjemisk element, mens ladning indikerer antall elektroner som er oppnådd eller fjernet av et kjemisk element.

Valens og ladning er nært beslektede begreper da begge disse begrepene beskriver reaktiviteten til et kjemisk element. Valency er den kombinerende kraften til et element, spesielt målt ved antall hydrogenatomer det kan fortrenge eller kombinere med. På den annen side er en ladning av et atom antall protoner minus antall elektroner i et atom.

INNHOLD

1. Oversikt og nøkkelforskjell
2. Hva er Valency
3. Hva er gebyr
4. Sammenligning side ved side - Valency vs lading i tabellform
5. Sammendrag

Hva er Valency?

Valency er den kombinerende kraften til et element, spesielt målt ved antall hydrogenatomer det kan fortrenge eller kombinere med. Det er et mål på reaktiviteten til et kjemisk element. Imidlertid beskriver den bare tilkoblingen til atomer og beskriver ikke geometrien til en forbindelse.

Vi kan bestemme valens ved å se på plasseringen av det kjemiske elementet i den periodiske tabellen. Den periodiske tabellen har arrangert de kjemiske elementene i henhold til antall elektroner i atomets ytterste skall. Antallet elektroner i det ytterste skallet bestemmer også atomets valens. For eksempel har gruppe 1-elementer i den periodiske tabellen et ytterste elektron. Derfor har de ett elektron for forskyvningen eller kombinasjonen med et hydrogenatom. Dermed er valensen 1.

Vi kan også bestemme valens ved å bruke den kjemiske formelen til en forbindelse. Grunnlaget for denne metoden er oktettregelen. I henhold til oktettregelen har et atom en tendens til å fullføre det ytterste skallet ved enten å fylle opp skallet med elektroner eller ved å fjerne ekstraelektronene. Hvis vi for eksempel vurderer forbindelsen NaCl, er valensiteten til Na fordi den kan fjerne ett elektron det har i det ytterste skallet. Tilsvarende er valensen til Cl også fordi den har en tendens til å få et elektron for å fullføre oktetten.

Vi bør imidlertid ikke forveksle med begrepene oksidasjonsnummer og valens fordi oksidasjonsnummer beskriver ladningen et atom kan bære med seg. For eksempel er nitrogenens valens 3, men oksidasjonsnummeret kan variere fra -3 til +5.

Hva er gebyr?

En ladning er antall protoner minus antall elektroner i et atom. Vanligvis er disse to tallene lik hverandre, og atomet oppstår i nøytral form.

Imidlertid, hvis et atom har en ustabil elektronkonfigurasjon, har det en tendens til å danne ioner ved enten å få eller fjerne elektroner. Hvis et atom får elektroner her, får det en negativ ladning siden et elektron har en negativ ladning. Når et atom får et elektron, er det ikke nok protoner i atomet til å balansere denne ladningen; således er atomets ladning -1. Men hvis atomet fjerner et elektron, er det ett proton ekstra; dermed får atomet +1 ladning.

Hva er forskjellen mellom valenhet og avgift?

Valens indikerer reaktiviteten til et atom, mens ladningen indikerer hvordan et atom har reagert. Så den viktigste forskjellen mellom valens og ladning er at valens indikerer evnen til et kjemisk element å kombinere med et annet kjemisk element, mens ladning indikerer antall elektroner som enten er oppnådd eller fjernet av et kjemisk element.

Verdien for valens har dessuten ingen pluss- eller minustegn, mens ladningen har plustegn hvis ionet har dannet seg ved å fjerne elektroner og har minustegnet hvis atomet har fått elektroner.

Infografien nedenfor oppsummerer forskjellen mellom valens og ladning.

Forskjellen mellom Valency og lading i tabellform

Sammendrag - Valency vs Charge

Valency gir reaksjonen til et atom mens ladningen beskriver hvordan et atom har reagert. Oppsummert er hovedforskjellen mellom valens og ladning at valens indikerer evnen til et kjemisk element å kombinere med et annet kjemisk element, mens ladning indikerer antallet elektroner et kjemisk element får eller fjerner.

Henvisning:

1. Helmenstine, Anne Marie. “Hva er Valence eller Valency?” ThoughtCo, 21. mars 2019, tilgjengelig her.

Bilde høflighet:

1. “Periodic Table Of Elements” av Dmarcus100 - Eget arbeid (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia
2. “Ions” Av Jkwchui - Eget arbeid (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia