Nøkkelforskjell - Overføring vs overføring av andeler

Overføring av aksjer og overføring av aksjer innebærer begge eierskifte av aksjer i et selskap. Overføring av aksjer refererer til at investoren frivillig endrer eierskapet til hans eller hennes aksjer ved å gi dem til en annen investor. Overføring av aksjer er en mekanisme der tittelen på aksjer blir avviklet av død, arv, arv eller konkurs. Dette er den viktigste forskjellen mellom overføring og overføring av aksjer.

INNHOLD 1. Oversikt og nøkkelforskjell 2. Hva er overføring av andeler 3. Hva er overføring av andeler 4. Side om side-sammenligning - Overføring vs overføring av andeler

Hva er overføring av andeler

Aksjer kan overføres på grunn av en rekke situasjoner som å skaffe ny kapital, skjenke aksjer til en annen person eller gjenvinne investering (gjenopprette investering). Her blir den opprinnelige eieren av aksjene referert til som 'overdrageren' og den nye eier av aksjene er 'overdrageren'. Ved overføring av aksjer skal et "aksjeoverføringsskjema" fylles ut med all relevant informasjon om overføringen, og aksjesertifikatet skal også overleveres til den nye innehaveren. Den nye aksjonæren er forpliktet til å betale stempelavgift ved overføring av aksjer i tilfelle innehaveren betaler mer enn £ 1000 for å erverve aksjene.

Aksjene i et offentlig selskap er generelt fritt omsettelige. Når aksjer er notert på børsen, er det begrenset kontroll over abonnentene på aksjene. Imidlertid kan det være forhåndsavtalte kriterier som gjelder for å begrense en overføring av aksjer som følger.

Vedtektsbegrensninger (AOA)

Vedtektene beskriver hvordan selskapet drives, styres og eies. Artiklene kan sette begrensninger i selskapets krefter for å beskytte aksjonærenes interesse. AOA kan også oppgi selskapets mulighet til å kjøpe tilbake aksjer på et gitt tidspunkt

Aksjonæravtaler

Dette er en avtale mellom aksjonærene i selskapet som er opprettet med hovedformålet å ivareta deres investering. Denne type avtaler kan dannes samlet mellom alle aksjonærer eller innenfor en bestemt klasse av aksjonærer. Klausuler kan inkluderes for å forhindre uønskede parter som anskaffer aksjer i selskapet som kan føre til en utvannelse av kontrollen.

Avslag fra styret

Styret gis vedtekten fullmakt til å akseptere eller avvise anmodningen om overføring av aksjene. Hvis direktørene føler at forespørselen om overføring ikke er i tråd med selskapets beste, vil de ikke la overføringen fortsette. Det må treffes en spesiell resolusjon i tilfelle direktørene ønsker å forhindre overføringen.

Forskjellen mellom overføring og overføring av andeler

Hva er en overføring av aksjer?

Overdrageren må utføre en gyldig gjerning til fordel for mottakeren hvis en aksjeoverføring skal realisere. Bestemmelser knyttet til overføring av aksjer er spesifisert i aksjeloven § 56 fra 2013. I tilfelle eier av andeler dør, vil aksjene bli overført til hans eller hennes juridiske arvinger. De begunstigede arvingene bør få navnene sine ført i registeret over medlemmene i selskapet hvis de skal ha rett til aksjene til den avdøde aksjonæren.

Dokumenter som trengs for å søke om overføring av aksjer til en avdød aksjeeier er,


  • Sertifisert kopi av dødsattesten Opprinnelig aksjesertifikat Etterfølgelsesattest for administrasjonsbrev Forespørsel om overføring signert av de juridiske arvingene

Hva er forskjellen mellom overføring og overføring av andeler?

Referanseliste:

Bilde høflighet:

“Philippine-stock-market-board” Av Katrina.Tuliao - (CC BY 2.0) via Commons Wikimedia