Sympati vs medlidenhet

Sympati, empati, medfølelse, medlidenhet osv. Er noen engelske ord som har lignende betydninger. Mange mennesker forblir forvirret mellom sympati og medlidenhet, og bruker ofte den ene når de mener den andre. Du er synd på tilstanden til noen når du synes synd på ham, men du sympatiserer også med ham som gjør det vanskelig for deg å bestemme deg for det rette ordet du føler for ham. Denne artikkelen ser nærmere på sympati og synd for å synliggjøre forskjellene deres og for å gjøre det mulig for deg å bruke det rette ordet i en bestemt kontekst.

Sympati

Sympati er en veldig vanlig menneskelig følelse som man føler for et annet menneske. Dette er en følelse som lar et individ vite at du er der med ham og deler følelsene hans. For eksempel, hvis noen går gjennom dårlige tider, kan du sympatisere med ham og fortelle ham hvordan du forstår hans sorg, sorg eller nød. Når noen går bort og du er der med familien til den avdøde, tilbyr du dine sympati for å gi dem beskjed om at du er der i deres tid for sorg og sorg.

Medlidenhet

Medlidenhet er et ord som betegner følelser av sorg for andre, spesielt når de har problemer med å gå gjennom nød eller smerte. Medlidenhet har en litt negativ konnotasjon, da den kan referere til følelser av nedlatelse. Hvis du ser en funksjonshemmet person, blir du fylt med synd, og du begynner å synes synd på ham. Det er også tider hvor du blir beveget av ulykken til en person og begynner å synd på ham for hans dårlige tilstand.

Hva er forskjellen mellom sympati og medlidenhet?

• Du føler deg dårlig eller lei deg når du er synd på noen mens disse følelsene kan være fraværende i sympati.

• Sympati kan bety å forholde seg til noen når han går gjennom en vanskelig fase eller tid. Det er å gi ham beskjed om at du deler hans sorg eller nød.

• medlidenhet kan ha litt negative konnotasjoner, mens sympati er deling av følelser.

• Du er fylt av medlidenhet når du ser en funksjonshemmet person, men du tilbyr sympati når du besøker en familie som har lidd av et dødsfall eller tap av en nær.

• Med synd synes du synd, men i sympati forstår du følelsene hans.