Forløsning vs frelse
 

Forskjellen mellom forløsning og frelse kan forklares bedre i sammenheng med kristendommen da forløsning og frelse er to oppfatninger i kristendommens religion. Selv om begge deler er Guds handlinger, er det en viss forskjell i måten de skal bli sett på av de kristne. Det er også flere måter å se på hvert begrep. Siden begge refererer til å redde mennesker fra synd, er det som skilte det ene begrepet fra det andre hvordan denne redningen gjøres. Som et resultat er det en forskjell mellom de to begrepene, og man må forstå denne forskjellen, for å vite mer om kristendommens dogmer. Denne artikkelen gjør det å diskutere forskjell mellom forløsning og frelse til dets mål.

Hva er innløsning?

I følge Oxford Engelsk ordbok betyr innløsning ‘handlingen med å redde eller bli frelst fra synd, feil eller ondskap.’ Forløsning kommer direkte fra den allmektige. Med andre ord kan det sies at Gud har en større rolle å spille i forløsning enn i frelsen. Det antas at innløsning bare skjedde en gang i historien, og det også under utvandringen fra Egypt. I så fall er det interessant å merke seg at forløsningen ikke ble utført av en engel eller en allmektiges budbringer, men av den allmektige selv.

Det er en annen tro om forløsning. I det sier teologer at ordet forløsning brukes når vi tar hele menneskeslekten. For å illustrere faktum, sier de at når Kristus ga sitt liv for å redde hele menneskeheten fra straffeskyld, den hendelsen er kjent som innløsning. Det er fordi Kristus forløste hele menneskeslekten.

Forskjellen mellom forløsning og frelse

Hva er frelse?

I følge Oxford Engelsk ordbok betyr frelse ‘befrielse fra synd og dens konsekvenser, som antas av kristne å bli forårsaket av tro på Kristus.’ Så igjen blir frelse levert til folket eller de praktiserende kristne ved å sende budbringere. Det kan sies at en budbringer tar ansvaret for å stave ut frelse. Kristus var Guds budbringer. Det er igjen Gud som gir maktens bud til å gi frelse til folket. Dermed er det meningen at messenger skal bruke den kraften som er gitt ham av den allmektige for å redde mennesker fra vanskeligheter på det tidspunktet det trengs. Dessuten antas frelse å ha funnet sted flere ganger i historien. Det betyr bare at den allmektige flere ganger har sendt budbringere eller engler for å frelse frelse. Det er interessant å finne at ordet frelse til tider erstattes av en rekke andre ord, for eksempel underverk, mirakler og lignende. Frelsesbegrepet baner vei for troen på at mirakler skjer ved velsignelsene og fordel for den allmektige. Det er praksis å takke den allmektige og deretter budbringer for henholdsvis innløsning og frelse.

Deretter er det en annen tro om frelse. Folk tror at når vi bruker verdens frelse, refererer det mer til individets frelse. I følge det har Kristus frelst hver og en av oss. Det er frelse.

Hva er forskjellen mellom forløsning og frelse?

• Både forløsning og frelse refererer til å redde mennesker fra synd.

• Gud er mer involvert i forløsning enn i frelse. Dette er en stor forskjell mellom forløsning og frelse.

• Mens Gud tar tøylene i forløsning, gis frelse til folket gjennom sendebud.

• I forløsning er Gud involvert direkte mens Gud, i frelsen, er involvert indirekte.

• Det er også en tro på at innløsning viser til frelse for menneskeheten som helhet og frelse refererer til frelse av hvert enkelt menneske fra straffens gjeld.

Bilder høflighet:


  1. Kristus på korset via Wikicommons (Public Domain)