Prime vs Composite Numbers

Matematikk kan være morsomt for de som forstår konseptene, men det kan være et mareritt for de som tar det tilfeldig. Dette gjelder veldig bra for prima og sammensatt tallkonsept som er ganske enkelt og lett å forstå. Men de som ikke kan skille mellom disse to typene tall, klarer seg ofte elendig i matteeksamenene sine. Denne artikkelen vil belyse forskjellene mellom primtall og sammensatt antall slik at de blir tydelige i hodet til leserne.

primtall

Vi vet hva som er naturlige tall, ikke sant? Alle tall fra ett og videre kalles naturlige tall og er skrevet som

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Nå er et primtall et naturlig tall som ikke etterlater noen rest når de er delt enten med seg selv eller ett. Primtall kan ikke deles med andre bortsett fra disse to tallene. Dette innebærer at det bare er to faktorer av et primtall, da det ikke kan deles med noe annet tall. La oss se gjennom eksempel.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Sammensatte tall

Ethvert naturlig tall som kan deles med et hvilket som helst annet nummer bortsett fra ett, kalles et sammensatt nummer. La oss ta eksempler.

9 er et tall som kan deles med 3 bortsett fra 9 og 1, noe som betyr at det er et sammensatt tall. Det samme kan sies om 8, 10, 12, 15, 18 eller andre lignende tall som de kan deles med et annet tall enn seg selv og 1.

Interessant nok, bortsett fra 2, er alle andre primtall rare tall, for eksempel 3, 5, 7, 11, 13, 17 og så videre. Alle heltal større enn 2 og deles med 2 er sammensatte tall. Tilsvarende, selv om 5 er et primtall, er alle tall som ender på 5 og større enn 5 sammensatte tall.

0 og 1 er verken primære eller sammensatte tall.