Perfekt konkurranse kontra monopolistisk konkurranse

Perfekte og monopolistiske konkurranser er begge former for markedssituasjoner som beskriver konkurransenivået i en markedsstruktur. Perfekt konkurranse og monopolistisk konkurranse er forskjellige fra hverandre ved at de beskriver helt forskjellige markedsscenarier som innebærer forskjeller i priser, nivåer av konkurranse, antall markedsaktører og typer solgte varer. Artikkelen gir en klar oversikt over hva hver type konkurranse betyr for markedsaktører og forbrukere og viser deres tydelige forskjeller.

Hva er perfekt konkurranse?

Et marked med perfekt konkurranse er der det er et veldig stort antall kjøpere og selgere som kjøper og selger et identisk produkt. Siden produktet er identisk med alle funksjoner, er prisen som alle selgere betaler en ensartet pris. Økonomisk teori beskriver markedsaktører i et perfekt konkurransemarked som ikke å være store nok av seg selv til å kunne bli markedsleder eller å sette priser. Siden de solgte produktene og de fastsatte prisene er identiske, er det ingen hindringer for inn- eller utstigning på et slikt marked.

Eksistensen av slike perfekte markeder er ganske sjelden i den virkelige verden, og den perfekt konkurransedyktige markedsplassen er en formasjon av økonomisk teori for å bedre forstå andre former for markedskonkurranse som monopolistisk og oligopolistisk.

Hva er monopolistisk konkurranse?

Et monopolistisk marked er det der det er et stort antall kjøpere, men svært få selgere. Aktørene i denne typen markeder selger varer som er forskjellige fra hverandre, og kan derfor ta forskjellige priser avhengig av verdien av produktet som tilbys markedet. I en monopolistisk konkurransesituasjon, siden det bare er noen få selgere, kontrollerer en større selger markedet, og har derfor kontroll over priser, kvalitet og produktfunksjoner. Imidlertid sies et slikt monopol å vare bare på kort sikt, ettersom en slik markedsmakt har en tendens til å forsvinne i det lange løp når nye firmaer kommer inn i markedet og skaper et behov for billigere produkter.

Hva er forskjellen mellom perfekt konkurranse og monopolistisk konkurranse?

Perfekte og monopolistiske konkurransemarkeder har lignende mål med handel, som er å maksimere lønnsomheten og unngå å tape. Imidlertid er markedsdynamikken mellom disse to formene for markeder ganske distinkt. Monopolistisk konkurranse beskriver en ufullkommen markedsstruktur ganske motsatt av perfekt konkurranse. Perfekt konkurranse forklarer en økonomisk teori om en markedsplass som ikke tilfeldigvis eksisterer i virkeligheten.

Sammendrag:

Perfekt konkurranse kontra monopolistisk konkurranse


  • Perfekte og monopolistiske konkurranser er begge former for markedssituasjoner som beskriver konkurransenivået i en markedsstruktur.

  • Et marked med perfekt konkurranse er der det er et veldig stort antall kjøpere og selgere som kjøper og selger et identisk produkt.
  • Et monopolistisk marked er det der det er et stort antall kjøpere, men svært få selgere. Aktørene i denne typen markeder selger varer som er forskjellige fra hverandre, og kan derfor belaste forskjellige priser.

  • Monopolistisk konkurranse beskriver en ufullkommen markedsstruktur ganske motsatt av perfekt konkurranse.

  • Perfekt konkurranse forklarer en økonomisk teori om en markedsplass som ikke tilfeldigvis eksisterer i virkeligheten.