Irrasjonelle vs rasjonelle tall

Rasjonelt antall og irrasjonelt antall er begge reelle tall. Begge er verdier som representerer en viss mengde langs et bestemt kontinuum. Matematikk og tall er ikke alles kopp te, og noen ganger synes noen mennesker det er forvirrende å skille hvilken som er rasjonell og hvilken som er et irrasjonelt tall.

Rasjonalt tall

Et rasjonelt tall er faktisk et hvilket som helst tall som kan uttrykkes som en brøkdel av to heltall x / y der y eller nevneren ikke er null. Fordi nevneren kan være lik en, kan vi konkludere med at alle heltall er et rasjonelt tall. Ordet rasjonell ble opprinnelig avledet fra ordforholdet fordi de igjen kan uttrykkes som forhold x / y gitt at begge er heltall.

Irrasjonelt antall

Irrasjonelle tall som navnet kan innebære er tallene som ikke er rasjonelle. Du kan ikke skrive disse tallene i brøkform; selv om du kan skrive det i desimalform. Irrasjonelle tall er de reelle tallene som ikke er rasjonelle. Eksempler på irrasjonelle tall inkluderer følgende: det gyldne forholdet og kvadratroten av 2 fordi du ikke kan uttrykke alle disse tallene i brøkform.

Forskjell mellom irrasjonelle og rasjonelle tall

Her er noen forskjeller som man bør lære om rasjonelle og irrasjonelle tall. For det første er rasjonelle tall tall som vi kan skrive som brøkdel; de tallene som vi ikke kan uttrykke som brøk, kalles irrasjonelle, akkurat som pi. Tallet 2 er et rasjonelt tall, men kvadratroten er det ikke. Man kan definitivt si at alle tall er rasjonelle tall, men man kan ikke si at alle ikke-heltall er irrasjonelle. Som nevnt ovenfor, kan rasjonelle tall skrives som brøk; det kan imidlertid skrives som desimaler også. Irrasjonelle tall kan skrives som desimaler, men ikke brøk.

Når man ser på det som er nevnt ovenfor, kan man komme seg bort med å mestre hva som er forskjellen mellom disse to.