HND og BA

The Higher National Diploma and Bachelor of Arts grad har to forskjellige grader og grader.

HND "HND" er et akronym for "Higher National Diploma". Utstedt i Storbritannia. Den brukes til vitnemålskompetanse og inngang på universiteter. Dette tilsvarer det første og andre året på et treårig kurs ved universitetet. Det er to-nivå eller HND-moduler. Universitetene innrømmer studenter til andre elever eller fjerdeårsstudenter. I tre til tre år kan en student ha to grader: HND og æresdiplom. Dette systemet brukes i England, Wales og Nord-Irland. Dette tilsvarer nivå 5 i det nasjonale kvalifikasjonssystemet.

HND er en BTEC, eller forretnings- og teknologikvalifisering. Han ble tildelt av Edexcel. HND kan fullføres på et to-årskurs på heltid eller ett år på heltid etter å ha oppnådd et høyt nasjonalt sertifikat. Etter fullført vitnemål kan studentene bruke "HND" etter navnene. HND er sortert etter GNVQ. HND i Skottland er annerledes. Han blir hedret av det skotske kvalifiseringskontoret. HND er rangert som åttende i det skotske kreditt- og kvalifikasjonsrammeverket.

BA "BA" betyr "Bachelor of Arts". Dette er en bachelorgrad i liberal arts. Det vil ta tre til fire år, avhengig av bachelor og land. I EU-land vil dette være fullført om tre år. En BA brukes vanligvis på nivåer; BA er et normalt nivå eller BA (Hons).

BA-grader i USA og Irland er utelukkende for humaniora, men systemet er annerledes i noen av de eldste universitetene, som Oxford og Cambridge og Dublin. På disse universitetene tildeles en BA-grad til studenter som har tatt avsluttende eksamen i kunst eller naturfag.

I USA, en BA "Bachelor of Arts" eller AB Dette betyr "Artium baccalaureus". Dette er bachelorgrader, som i hovedsak gis studenter i språk, litteratur, matematikk, samfunnsfag, menneskehet, historie og mer. Sammendrag:

1. "HND" betyr "Høyere nasjonalt vitnemål"; Ordet "BA" betyr "Bachelor of Arts." 2. The HND er en Bachelor of Arts in Business and Technology, BA i litteratur, matematikk, samfunnsvitenskap, historie og humaniora. 3. En HND kan fullføres på to år, heltid eller ett år på heltidskurs etter å ha oppnådd et høyere nasjonalt sertifikat. En BA er et tre- eller fire-årig kurs avhengig av landet. 4. HND er et europeisk vitnemål utstedt hovedsakelig av England, Wales, Nord-Irland og Skottland; en BA tildelt i Europa, USA og Asia.

REFERANSER