Å skrive et program ved hjelp av Pascal eller C kan til tider være forvirrende. Men å skrive et program med AWK, et spesielt programmeringsspråk, er mye enklere. Når du bruker C eller Pascal, trenger den flere kodelinjer, og AWK bruker bare noen få linjer. GAWK er AWKs GNU-programvare. GAWK er en kraftig GNU-versjon av AWK. Både GAWK og AWK hjelper deg med å skrive koder uten å bekymre deg for merkostnadene som kreves for å implementere programmet. Både AWK og GAWK tilbyr mange tilleggsfunksjoner som hjelper deg med å skrive kraftige programmer raskt. Når du bruker GAWK og AWK, kan det hende at du ikke kan se på de vanskelige detaljene som gjør skriveprogrammer vanskelige. Funksjoner som assosierende matriser, eksempeltilordning og automatiske kommandolinjeargumentfiler hjelper deg med å skrive programmet enklere.

AWK bistår med å håndtere små og private databaser, generere rapporter, indeksering, datavalidering og annen dokumentasjon. Det hjelper også til å eksperimentere med algoritmer som kan tilpasses andre språk. GAWK inkluderer også alle disse funksjonene. I tillegg til disse funksjonene har GAWK noen tilleggsfunksjoner som gjør det enklere å sortere data, tildele biter og stykker for databehandling og hjelpe med enkle nettverkstilkoblinger.

AWK er et navn som kommer fra applikasjonens initialer; Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger, og Brian V. Kernigan. Den originale AWK-versjonen ble skrevet i 1977 av AT&T Bell Laboratories. Det var i 1986, skrevet av Paul Rubin fra GAWK. I 1986 ble Jay Fenlason uteksaminert fra GAWK.

Sammendrag:

1. Forenkler skriving ved å bruke AWK, et spesielt programmeringsspråk. GAWK er AWKs 2.GNU-programvare. 3.GAWK er en kraftig GNU-versjon av AWK. 4.AWK er et navn som kommer fra programmets initialer; Alfred V. Aho, Peter J. Weinberger, og Brian V. Kernigan. Den originale AWK-versjonen ble skrevet i 1977 av AT&T Bell Laboratories. 5. Paul Rubin skrev GAWK i 1986. 6.AWK hjelper deg med å håndtere små og private databaser, generere rapporter, indeksering, datavalidering og annen dokumentasjon. GWAK inkluderer også alle disse funksjonene. I tillegg til disse funksjonene har GWAK en rekke tilleggsfunksjoner som gjør det enklere å sortere data, skille biter og deler for databehandling og hjelpe til med enkle nettverkstilkoblinger.

REFERANSER