Evolusjon vs revolusjon

Evolusjon og revolusjon er to ord som ofte er forvirrede på grunn av den tilsynelatende likheten i konseptene deres og uten å ta hensyn til forskjellen som finnes mellom dem. Før vi undersøker denne forskjellen som eksisterer mellom evolusjon og revolusjon, la oss imidlertid undersøke betydningen av disse to ordene. Interessant er at både evolusjon og revolusjon brukes som substantiv. Mens evolusjonens opprinnelse kan spores tilbake til begynnelsen av 1600-tallet, spores opprinnelsen til ordet revolusjon på engelsk tilbake til sent mellomengelsk. Revolutionisme og revolusjonist er to derivater av ordet revolusjon. Evolusjonisme og evolusjonære er derivater av evolusjon.

Hva betyr Evolution?

Ordbokens betydning av evolusjon er "gradvis utvikling av noe eller en gradvis prosess der noe endres fra et stadium til et annet." Evolusjon er med andre ord en prosess der noe går gjennom forskjellige stadier, generelt progressive, over en periode. Evolusjon viser til endringen i atferden til mennesker over en periode. Det snakker også om endringene i sosiale forhold over en periode. Evolusjon tar for seg endringene som skjer i populasjoner over en periode og teoriene som snakker om disse endringene. Det er viktig å merke seg at evolusjon er basert på observasjoner, empiri og testede hypoteser.

De forskjellige teoriene om menneskets evolusjon oppnås ved å observere menneskets respons på sosiale forhold, atferdsendringene hans over en periode ført til av påvirkning av vekst i sivilisasjonen og lignende. Dette er kjernen i konnotasjonen av ordet evolusjon.

Forskjellen mellom evolusjon og revolusjon

Hva betyr revolusjon?

På den annen side er ordet revolusjon avledet av det latinske ordet revolutio som betyr 'en tur rundt'. Revolution kan defineres som en plutselig, fullstendig eller radikal endring av noe. Den består av den grunnleggende endringen i organisasjonsstrukturer eller politiske makt som finner sted i en svimlende kort periode. Dette er den største forskjellen mellom de to ordene evolusjon og revolusjon.

I følge Aristoteles er det to typer politisk revolusjon, og de er fullstendig endring fra en grunnlov til en annen grunnlov, og modifisering av en eksisterende grunnlov. Det er riktignok sant at menneskets historie har sett flere revolusjoner over forskjellige tidsperioder.

Det er viktig å vite at revolusjon medfører endringer i kultur, økonomi og til og med sosiopolitiske forhold. Noen ganger brukes ordet revolusjon for å betegne endringer som finner sted utenfor den politiske arenaen. Det var en rekke kulturelle revolusjoner og sosiale revolusjoner også i fortiden. Filosofiske revolusjoner rystet også verden i fortiden.

Hva er forskjellen mellom Evolusjon og revolusjon?

• Evolusjon refererer til gradvis utvikling eller endringer i noe over en periode.

• På den annen side betyr ordet revolusjon 'en sving'; en plutselig, fullstendig eller radikal endring av noe.

• Revolusjon er den grunnleggende endringen i noe i en svimlende kort periode. Dette er den største forskjellen mellom de to ordene evolusjon og revolusjon.

• Evolusjon er basert på observasjoner, empiri og testede hypoteser.

• Revolution fører til endringer i kultur, økonomi og til og med sosiopolitiske forhold.

Bilder høflighet:


  1. Menneskelig evolusjon av Tkgd2007 (CC BY-SA 3.0)