Nøkkelforskjell - CBT vs REBT
 

CBT og REBT er to typer psykoterapi som brukes mye til å behandle individer som lider av psykiske problemer. CBT står for kognitiv atferdsterapi. REBT står for Rational Emotive Behavioral Therapy. CBT må forstås som et paraplybegrep som brukes til psykoterapi. På den annen side er REBT en av de tidligere formene for psykoterapi som påvirket dannelsen av CBT. Dette er den viktigste forskjellen mellom CBT og REBT. Denne artikkelen prøver å utdype disse to psykoterapeutiske metodene, samtidig som den fremhever forskjellen.

Hva er CBT?

CBT refererer til kognitiv atferdsterapi. Kognitiv atferdsterapi er en psykoterapeutisk metode som brukes til å behandle de som lider av psykiske problemer. Denne terapien kan brukes til forskjellige mentale problemer. Depresjon og angstlidelser er to av de vanligste problemene som denne terapien kan brukes til.

Hovedideen med den kognitive atferdsterapien er at våre tanker, følelser og atferd er sammenkoblet. Dette forklarer at måtene vi tenker, føler og oppfører oss er knyttet til hverandre. Her fremhever psykologer spesielt tankenes rolle. De tror at tankene våre kan ha stor innvirkning på vår atferd og følelser. Dette er grunnen til når negative tanker invaderer tankene våre; det er også atferdsmessige og emosjonelle endringer i menneskekroppen.

CBT hjelper den enkelte til å redusere den psykologiske nød som han eller hun føler ved å identifisere og forstå de negative tankene og atferden. Det hjelper også personen til å finne alternative former som vil redusere den psykologiske nød og forbedre den generelle trivselen.

Forskjellen mellom CBT og REBT

Hva er REBT?

REBT viser til Rational Emotive Behaviour Therapy. Dette ble utviklet av den amerikanske psykologen Albert Ellis i 1955. Ifølge Ellis har folk forskjellige forutsetninger om seg selv så vel som verden rundt seg. Disse forutsetningene er veldig forskjellige fra en person til en annen. Forutsetningene om at individet har spiller en stor rolle i måten han handler og reagerer i forskjellige situasjoner. Her fremhever Ellis at noen individer har antagelser som er klart negative og kan ødelegge individuell lykke. Disse betegnet han som grunnleggende irrasjonelle forutsetninger. For eksempel er behovet for å være god i alt, behovet for å bli elsket og behovet for å lykkes, slike irrasjonelle forutsetninger.

Gjennom REBT blir individet lært hvordan man kan overvinne en slik emosjonell og atferdsvanskelighet ved å forstå de irrasjonelle forutsetningene. For dette foreslår Ellis ABC-modellen også kjent som ABC-teknikken for irrasjonell tro. Det er tre komponenter i dette. De er den aktiverende hendelsen (hendelsen som forårsaker nød), troen (den irrasjonelle forutsetningen) og konsekvensen (den emosjonelle og atferdsmessige nød som individet føler). REBT er ikke bare for psykiske lidelser, men også for å hjelpe den enkelte til å nå sine mål og takle vanskelige situasjoner.

Nøkkelforskjell - CBT vs REBT

Hva er forskjellen mellom CBT og REBT?

Definisjoner av CBT og REBT:

CBT: CBT refererer til kognitiv atferdsterapi.

REBT: REBT refererer til Rational Emotive Behaviour Therapy.

Kjennetegn på CBT og REBT:

Begrep:

CBT: CBT er et paraplybegrep.

REBT: REBT refererer til en spesifikk terapeutisk metode.

Emergence:

CBT: CBT har sine røtter i REBT og CT (kognitiv terapi).

REBT: REBT ble foreslått av Albert Ellis i 1955.

Nøkkelidé:

CBT: Den sentrale ideen for den kognitive atferdsterapien er at tankene, følelsene og atferden vår er sammenkoblet og tankene våre kan påvirke vår atferd og følelser på en negativ måte.

REBT: Den sentrale ideen er at mennesker har irrasjonelle forutsetninger som fører til psykologisk nød.

Bilde høflighet:

1. “Skildre grunnleggende grunnleggende elementer i CBT” av Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] via Wikipedia

2. Balanced Life Institute - Santa Monica Psychotherapy By Bliusa (Eget arbeid) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons